Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacı Meslektaşlar,

2009 yılından başlayarak iki senede bir düzenlenmekte olan ODTÜ Arkeometri Çalıştaylarının beşincisi "Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar" konusunda 14-16 Kasım 2019'da düzenlenecektir.

Bu çalıştayın amacı Paleolitik çağdan başlayarak Bizans dönemi sonuna kadar olan zaman dilimi içinde kullanılan takı ve boncuklarla ilgili uzman ve araştırmacıların bir araya gelerek akademik bulgularının paylaşılıp tartışıldığı disiplinlerarası bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Çalıştayın ana temaları,

  • Terminoloji
  • Tipoloji
  • Materyal
  • Teknoloji
  • Ticaret
  • Toplumsal Kültür olarak belirlenmiştir.

Katılımın ücretsiz olduğu bu Çalıştay sırasında Türkiye Arkeolojisinde geçmişten Bizans Dönemi sonuna kadar olan dönemlerde kullanılmış olan yüzük, bilezik, gerdanlık, taç, nazar boncuğu ve kemer gibi belli başlı ziynet eşyaları ve aksesuarlarla ilgili arkeolojik ve arkeometrik araştırmalara yer verilecektir. Çalıştay programının ilk iki günü sözlü ve poster sunumlarına ayrılmış olup üçüncü günde müze gezisi planlanmıştır.Hakem görüşleri doğrultusunda kabul edilen bildiriler Çalıştay Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır. Çaliştay dili Türkçe/İngilizcedir.